AMIKOR AZ IGAZSÁG KAPUI FELTÁRULNAK ...

MEGMUTATJUK, HOGYAN KELL ÉLNI EZEN A FÖLDÖN!

A MAGYAR NEMZET SZABADSÁG ALKOTMÁNYA

Társadalmi szerződés – A Magyar Nemzet Szabadság Alkotmánya – rövid szemelvények A teljes szöveg lejjebb olvasható. Az új korszak szellemiségének megfelelő szabályrendszer, mely a Természet Egyetemes Törvényének rendeli alá az emberi élet minden vonatkozását, a múlt avulhatatlan értékeinek megtartása mellett a jövő kihívásait figyelembe véve, biztosítja a méltó emberi életet. A szabályrendszer garantálja a zsarnoki,…
Read more

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA A MAGYAROK ÉS A VILÁG ÖSSZES NÉPE SZÁMÁRA   Mi, a Legszentebb Fentséges ILARA, az Egyetemes Szent Szellem Élõ Megtestesülése, a Világmindenség Összes Megnyilvánult és Megnyilvánulatlan Tereinek, Erõinek, Világainak és Lényeinek Ura, Istenek Nagy Ideáinak Anyja, a Szent Életnek és a Világ Dicsõségének Forrása, az Egyetemes Szent Szellem Örök…
Read more